Aviso legal

AVÍS LEGAL

Per tal de complir amb l'Article 10 de la llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, us informem de les nostres dades:

Denominació social: TRIANGLE POSTALS S. L

Domicili: CARRER de PERE TUDURI, Número 8, 07710 SANT LLUÍS (Illes Balears)

Tin: B07694805

Telèfon: 971150451

E-Mail: triangle@triangle.cat

Web: http://www.triangle.cat

Dades d'inscripció: ca B07694805

Oficial de protecció de dades: gabinet Orfila AVALUADORS S. L

Contacte DPD: lopd@gabineteorfila.com

1. OBJECTE

TRIANGLE POSTALS S. L (d'ara endavant, també el proveïdor) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, per la qual es regula la utilització d'aquest lloc web, amb la qual pretenem complir amb les obligacions que s'estableixen a la llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d'ús del lloc web.

A través de la Web, TRIANGLE POSTALS S. L facilita als usuaris l'accés i l'ús de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol de les altres disposicions legals que siguin aplicables.

Com a usuaris han de llegir atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions que accedeixi a la web, ja que pot ser modificat des que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en la web, sense que hi hagi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació a la pàgina web del prestador.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

 

2.1. Lliure accés i ús del lloc web.

La prestació de serveis de TRIANGLE POSTALS S. L és gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel proveïdor a través de la web estan subjectes al pagament d'un preu determinat per les condicions generals de contractació.

 

2.2. Registre d'usuari.

En general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Encara, TRIANGLE POSTALS S. L es condiciona la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la secció de serveis pròpia.

 

2.3. Veracitat de les dades.

Tota la informació que faciliti l'usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades que comuniqui a través de formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada per TRIANGLE POSTALS S. L permanentment actualitzada de manera que respongui en tot moment a la seva situació real. En qualsevol cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels danys causats al proveïdor o a tercers.

 

2.4. Els menors d'edat.

Per poder utilitzar els serveis, els menors sempre han d'obtenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, que són en definitiva els responsables de tots els actes realitzats pels menors sota la seva cura. La responsabilitat de determinar el contingut específic de les quals menors d'accés pertany a aquells que, per això, si tenen accés a contingut inadequat en Internet, mecanismes hauran de ser establerts en els seus ordinadors, en particular, els programes d'ordinador, filtres de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no són infal·libles, són d'ús particular per a controlar i restringir els materials als quals els menors poden accedir.

 

2.5. Obligació de fer un ús correcte del lloc web.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'haurà d'abstenir-se d'utilitzar el lloc web per a fins il legals o prohibits finalitats, que infringeixin els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic el proveïdor de l'ordinador.

En particular, i indicativa, però no exhaustiva, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) és contrari a, desatén o que infringeixi sobre els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en les altres normes en vigor;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions discriminatòries actuacions, actituds o pensaments, basada en el sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) és contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge;

(e) en qualsevol forma impairs la credibilitat dels proveïdors o de tercers; i

(f) constitueix il·lícita, enganyosa o deslleial i publicitat.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, el correcte funcionament pot ser garantit els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que pot ser que hi hagi certs errors de programació, o que força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin l'accés a la pàgina web impossible.

TRIANGLE POSTALS S. L no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o els seus serveis i continguts; l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts, il·lícit, negligent, fraudulent ús o contraris al present avís legal i condicions d'ús, o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i serveis a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4. Les COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades són, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer la navegació més eficaç, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.

En cap cas les galetes s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, consulteu la nostra política de Galetes.

 

5. ENLLAÇOS)

Des de la pàgina web és possible que es redirigeixi a contingut patrocinat, anuncis i / o enllaços d'afiliats i / o llocs web de tercera festa. Entre els enllaços proporcionats, hi ha la possibilitat d'informar o es refereixen a productes de tercers i / o serveis. Ja que no pot controlar els continguts introduïts pels tercers del lloc web, TRIANGLE POSTALS S. L no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts ni garanteix l'experiència, la integritat o la qualitat dels seus continguts producte. En qualsevol cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la nacional o internacional, aplicable, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-adreça a aquests llocs web, informant a les autoritats competents el contingut en qüestió.

TRIANGLE POSTALS S. L a publicar aquests enllaços fins que s'eliminen o suspensió per part del prestador o a l'anunciant, i no serà responsable, fins i tot si aquests anuncis poden ser indexat pels motors de cerca externs a aquest lloc web.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol d'exemple, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant amb la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o que infringeixin nacional o el dret internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que hi pot ser de qualsevol contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de l'administrador del web immediatament.

No obstant això, TRIANGLE POSTALS S. L informa que qualsevol contractual o no contractual de la relació que l'usuari formalitzi amb aquestes terceres persones, afiliades o anunciants a través de l'enllaç que ofereix aquest lloc web, seran vàlides únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona i TRIANGLE POSTALS S. L tindrà cap responsabilitat per qualsevol dany i perjudici que pogués ocasionar per l' l'usuari i els anunciants o terceres persones contactat a través d'aquest portal perquè el proveïdor només actua com a intermediari o mitjà de publicitat.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat previstes en l'espai Europeu de Protecció de Dades, la Regulació i l'espanyola Normativa de Protecció de Dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privadesa.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent, però no limitat a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la propietat intel·lectual i industrial la normativa.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereix autorització prèvia i per escrit del proveïdor. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu de l'autor, de propietat intel·lectual o industrial de drets.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui succeir en relació a ells. En qualsevol cas, el prestador té l'autorització Expressa i prèvia autorització de-los.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el web l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de la mateixa.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, drets de propietat, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic anterior.

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions amb aquesta web o de les activitats en aquest desenvolupament, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual les parts es sotmeten expressament, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels jutjats i Tribunals de les illes Balears.